O zelených střechách

Zelená střecha je především živý organismus, který může obohatit Váš rodinný dům nebo jakýkoliv jiný objekt. Jedná se o plnohodnotnou alternativu k jakékoliv jiné střešní krytině! Jsou vhodné pro nejrůznější typy objektů včetně vysokých budov a jiných staveb vystavených silnému větru. Tyto střechy se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností mnoha desítek let. Termín "zelená střecha" představuje speciální systém střešní krytiny s vrstvou substrátu a vegetační pokrývkou. Substrát je vždy přesně navržen s ohledem na výběr vegetačního porostu dle typu řešení zelené střechy. Nabídka rostlinných druhů pro ozelenění střech je velice pestrá a je tedy třeba vybírat druhové složení vegetace odpovědně s ohledem na budoucí využití a podmínky stanoviště. Každá zelená střecha potřebuje jistou míru péče. Nicméně není pravdou, že by každá zelená střecha vyžadovala častou a náročnou údržbu. Nejen z hlediska údržby lze zelené střechy rozdělit na intenzivní a extenzivní.

Intenzivní zelené střechy

Jinými slovy lze tyto střechy označit jako střešní zahrady. Výstavba těchto střech je sice nákladnější, avšak nabízí nám jednu velikou výhodu. Plochu intenzivní zelené střechy lze aktivně užívat pro mnoho různých účelů. Nejedná se tak o pasivní neobývaný či nevyužitý prostor. Z technického hlediska se vyznačují především vyšší vrstvou substrátu (30 cm a více) a dále pak obvykle instalovaným závlahovým systémem, jelikož vegetace těchto střech vyžaduje oproti extenzivním střechám více vláhy. O vegetační porost je třeba se častěji starat stejně, jako například o běžnou okrasnou zahradu (hnojení, pletí, sekání trávy...). Nejčastěji se realizují intenzivní střechy s čistě travnatou plochou. Nicméně nejen u rekreační zelené střechy lze travnatou plochu obohatit vhodnými stromky, keři či jinými okrasnými rostlinami.

Extenzivní zelené střechy

Extenzivní zelené střechy jsou koncipovány jako pohledové bez možnosti aktivního využívání jejich plochy. Mezi hlavní výhody patří nižší pořizovací cena, snadná výsadba vegetace (semeny, řízky, výsadbou zakořenělých rostlin nebo položením vzrostlých koberců), nenáročná údržba. Často jsou tyto střechy nesprávně nazývané jako bezúdržbové. Lze říci, že extenzivní zelené střechy nevyžadují náročnou údržbu, avšak jistou míru péče vyžaduje každá střecha. Koncept těchto střech se do značné míry inspiruje přírodními společenstvy převážně suchomilných rostlin, žijících na chudých půdách s malou vrstvou prsti. Druhové složení vegetace může být velice rozmanité a nabízí širokou škálu barev květů (bílá, žlutá, růžová, červená). K ozelenění povrchu se užívají byliny, mechy a sukulenty, nejčastěji pak rozchodníky, které mají ideální předpoklady k růstu na extenzivní zelené střeše. Rozchodníky dobře snáší sucho, nedostatek živin, snadno se rozmnožují, rychle rostou a mají schopnost vytvářet souvislý vegetační porost. Extenzivní zelenou střechu lze realizovat nejen na rovných nebo mírně skloněných střechách ale i na střechách se sklonem přes 45°. V takových to případech je součástí technického řešení i speciální zádržný systém substrátu a k ozelenění se používají předpěstované vegetační koberce. 

Výhody zelené střechy

Zelená střecha je v mnohém odlišná oproti klasické střeše a přináší mnohé výhody. Celkové systémové řešení, mocnost substrátu a vegetační pokrývka výrazně zlepšuje tepelně a hlukově izolační vlastnosti stavby, eliminuje teplotní výkyvy a redukuje kolísání vlhkosti vzduchu. Zelená střecha také vytvářejí příznivé mikroklima svého okolí, zadržuje dešťovou vodu, čímž zpomaluje její odtok, zachytává polétavý prach, redukuje škodliviny obsažené ve vzduchu, chrání hydroizolaci střechy, výrazně se podílí na originální estetice objektu a v neposlední řadě z mnoha ohledů podporuje ekologii a zdravé životní prostředí. Pokud je realizace zelené střechy provedena pečlivě dle vhodného návrhu, má skutečně velice dlouhou životnost v řádu mnoha desítek až stovek let. Je tedy mnoho kladných důvodů, proč zvolit právě zelenou střechu.

Jakou zelenou střechu zvolit?

Výběr zelené střechy závisí na mnoha faktorech, které je nutné zohlednit: Vaše dostupné možnosti, technické parametry a konstrukční vlastnosti objektu (rozloha, výška, možné zatížení, sklon střechy, celková plocha střechy aj.), umístění a design objektu, požadovaný účel a případné využití střechy, místní klima a další. Je zde mnoho možností a proměnných. Výběr zelené střechy je náročný proces hledající možná řešení vedoucí ke zvolení vhodného systému zelené střechy k naplnění Vašich představ a očekávání. Je tedy vždy vhodné se poradit s odborníkem, který Vám pomůže vybrat optimální systémové řešení a druhové složení vegetační pokrývky. Pro výběr vhodné zelené střechy jsem Vám vždy plně k dispozici v rámci služby: Poradenství.

Systémová řešení zelených střech Optigreen

Německá společnost Optigrün international AG je výrobcem komplexních řešení pro zelené střechy značky Optigreen/Optigrün. Vysoká kvalita materiálu, precizní provedení a dlouholeté zkušenosti dělají ze systémů Optigreen úspěšnou a žádanou značku. Těmito systémy lze realizovat: lehká střecha, úsporná střecha, přírodní střecha, retenční střecha, šikmá střecha, střešní zahrada, parková střecha, provozní střecha a inverzní střecha. Pro více informací o těchto systémech mě prosím neváhejte kontaktovat.