Údržba zelené střechy

Každá střecha vyžaduje v průběhu let jistou míru údržby. Také o zelenou střechu, ať už extenzivní či intenzivní, je třeba pečovat. Zanedbání péče o zelenou střechu může vést až ke ztrátě některých funkcí střechy. Veškeré činnosti spojené s údržbou všech typů zelených střech zajišťuji v rámci svých služeb a jsem plně připraven postarat se o Vaší zelenou střechu s maximální péčí.

Extenzivní zelená střecha není na údržbu nijak náročná a ve většině případů si veškerou péči zajišťuje sám majitel či provozovatel. Po delší periodě v řádech let je přesto vhodné podrobit střechu důkladnější kontrole a údržbě odborníkem. Intenzivní zelená střecha je na údržbu výrazně náročnější, s ohledem na svou funkci, vyžaduje určité zkušenosti a je tedy vhodné některé činnosti zcela ponechat na odborníkovi. Nicméně základní péči si zpravidla také zajišťuje sám majitel či provozovatel střechy.

Mezi základní údržbu patří především: dosev, zavlažování v případě dlouhého sucha, sečení, přihnojování a další drobné činnosti. Po delších periodách se pak provádí důkladnější údržba (doplnění substrátu, hnojení, doplnění vegetace, stříhání/ořez dřevin a kosodřevin, kontrola/údržba/oprava zavlažovacího systému a jiné) a komplexní kontrola celé technologie zelené střechy.

Pro více informací o údržbě zelené střechy nebo v případě zájmu o tyto služby mě prosím neváhejte kontaktovat!